Základní škola

 

Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Zajišťuje výuku pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Kapacita školy je 40 žáků. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Stravování je zajištěno ve školní jídelně a žáci mají možnost navštěvovat jedno oddělení školní družiny.

Vzdělávací program školy staví do popředí vzdělávání postavené na vlastních zkušenostech, prožitcích, na objevování vztahů a souvislostí vlastní činností.

Rádi bychom školu učinili místem radostným a smysluplným. K tomu nám napomáhá příjemné a klidné domácí prostředí. Výuka ve spojených ročnících umožňuje vést děti k samostatnosti, spolupráci, vzájemné toleranci a pomoci. Díky nízkému počtu žáků ve třídách lze uplatňovat individuální přístup ke všem žákům bez rozdílu.

Škola se podílí na velkém množství mimoškolních akcí, které přispívají k rozvoji kulturního a společenského života obce.